Forum Q-DAS

   Q-DAS Forum 2002 w dniu 6. listopada 2002 w Wiesloch w Niemczech

Forum prowadzone jest równolegle w języku niemieckim i angielskim.

Motto Forum:
Sukces poprzez strategiczne kształtowanie procesów produkcji

W Wiesloch w Niemczech odbyło się 6 listopada 2002 kolejne światowe spotkanie użytkowników systemu qs-STAT i osób zainteresowanych. W spotkaniu udział wzięło około 800 osób. Rozszerzenie tematyki i kręgu osób zainteresowanych znalazło odbicie w zmianie nazwy ze spotkania użytkowników na Forum. Jego płaszczyznę stanowi szeroki zakres problematyki zarządzania jakością. 

Najważniejsze referaty spotkania: 

Dr. Robert Schmitt, Firma MAN Nutzfahrzeuge AG "Planowanie kontroli jako element jednolitego łańcucha produkcyjnego - Redukcja kosztów przy podwyższeniu jakości produktów".

Szczególny punkt stanowił wykład gościa Prof. Dr. Pfeifer, Dyrektor WZL i Instytutu Fraunhofera IPT w Akwizgranie na temat "Optyczne techniki pomiarowe - Element sukcesu w produkcji".

Hartmut Nowack, DaimlerChrysler AG, przedstawił referat "Rozwój strategii sterowania procesem poprzez tworzenie modeli cech jakościowych"

Franz-Georg Neupert, Volkswagen AG przedstawił nową normę VW: Strategie analizy z użyciem qs-STAT w firmach Audi, Skoda, Seat, Volkswagen

Rolf Ofen, Robert Bosch GmbH omawiał temat: Niepewność pomiarów - przykłady

Rainer Koch, Getrag Ford GmbH podzielił się wynikami swojej pracy: "Doświadczenia Black Beltu w realizacji programu 6-Sigma"

Wszystkie referaty spotkania wydane zostały w formie książki.

 

                

Notika System ul Drawska 23/14 02-202 Warszawa Tel. 022-8245328, Fax 022-6590692  
NIP 526-105-08-15  Regon 011278416   Kodowanie stron ISO 8859-2
Copyright © Notika System 2002  Ostatnia zmiana 21-07-2002