Na Forum Q-DAS przedstawiono nowe, czwarte już wydanie książki

Metody statystyczne w kwalifikacji systemów pomiarowych, maszyn i urządzeń produkcyjnych.

Nowe wydanie niemieckie: "Statistische Verfahren zur Maschinen- und Prozessqualifikation".

Książka uwzględnia aktualny stan metod statystycznych, np. wymagania normy DIN 55319 oraz wytyczne firmowe koncernów General Motors, DaimlerChrysler i innych.

Niemieckie wydanie książki jest do nabycia

Polskie wydanie przygotowane zostanie tak szybko, jak to możliwe. Osoby, które posiadają już książkę mogą otrzymać odpowiedni suplement.

Zapowiedź: Książka na temat "Przydatność procesów produkcji" 

Przydatność procesu do produkcji musi zostać wykazana. Warunek ten zawarty jest w wielu normach, wytycznych firm i związków branżowych przemysłu samochodowego jako absolutnie konieczny. Warunek zdolności środków kontrolno-pomiarowych, który stał się w ciągu ostatnich lat powszechny w przemyśle samochodowym, dzisiaj zastępowany, lub uzupełniany jest przez określenie niepewności. Odpowiednia dokumentacja została stworzone przez DGQ, VDA oraz VDI / VDE i zostanie opublikowana na początku 2003.

Książka daje obszerny przegląd, pomoc i orientację w zakresie wymagań wobec procesów produkcji i wytwarzania.

Pomaga ona w spełnieniu wymagań norm i przejściu przez adit jakościowy. 

Książka uwzględnia normy:

bulletDIN EN ISO 9001:2000 oraz ISO/TS 16949
bulletQS-9000: MSA Wydanie 3
bulletVDA 6.1: VDA 5
bulletGUM / DIN ENV 13005 / DIN EN ISO 14253

 

  Edgar Dietrich / Alfred Schulze

Prüfprozesseignung

Prüfmittelfähigkeit und Messunsicherheit im aktuellen Normenumfeld 

ca. 300 Seiten Twarda okładka

ca. € 45,90 [D], € 51,30 [A], sFr 81,-

ISBN 3-446-22320-7,  Kwiecień 2003

Polskie wydanie zależy od zapotrzebowania. Prosimy o informacje

Wytyczne LF03 firmy DaimlerChrysler

 

  Dla zakładów firmy DaimlerChrysler  w Berlinie, Hamburgu i Stuttgarcie otrzymały nowe wytyczne do do badania zdolności procesów pt. „Prozessfähigkeitsuntersuchung von Qualitätsmerkmalen“ stworzone we współpracy z Q-DAS® . Wytyczne są uzupełnieniem istniejących procedur i wytycznych. Sposoby postępowania przy dokonywaniu ocen opisane są w sposób jak najbardziej zbliżony do praktyki i uzupełnione przykładami.

 

Wytyczne opublikowane zostały w całości w dodatku do nowego, czwartego  wydania książki "Metody statystyczne..." (Str.12), uzupełnione kolorowymi rysunkami i zdjęciami.

 

 

GMPT Wytyczne MRO 3.2

 

  Najnowsze wydanie obowiązujących na całym świecie wytycznych GMPT 3.2.

 

 

 

Wytyczne opublikowane zostały w całości w dodatku do nowego, czwartego  wydania książki "Metody statystyczne..." (Str.12), uzupełnione kolorowymi rysunkami i zdjęciami.