Q-DAS - Ekspert w zakresie analiz statystycznych

Q-DAS GmbH w Niemczech to działająca międzynarodowo firma komputerowa oferująca oprogramowanie w zakresie "Statystyki w zarządzaniu jakością". Tematyka ta obejmuje tak ręczną jak i automatyczną rejestrację danych pomiarowych, ich analizę statystyczną, wizualizację i administrację. Z tą myślą stworzony został pakiet programowy qs-STAT i procella.

Nazwa Q-DAS jest skrótem niemieckim od słów:

Gesellschaft für Datenverarbeitung und Systemtechnik i oznacza przedsiębiorstwo zajmujące się przetwarzaniem danych i techniką systemów komputerowych. Litera Q pochodzi od słowa Qualität (jakość).

Dwa najważniejsze produkty firmy to programy:

qs-STAT służy rejestracji pomiarów i przeprowadzaniu analiz statystycznych. Oprogramowanie opiera się na obowiązujących normach, wytycznych zakładowych (międzynarodowe koncerny ) i wytycznych związków branżowych.

procella służy rejestracji danych i prowadzeniu kart kontrolnych na bazie wyników z qs-STAT.

Klienci Q-DAS to ponad 4.000 firmy i 30.000 instalacji od Chin do USA. Szereg koncernów, w tym bez mała wszystkie koncerny samochodowe na świecie wykorzystują standardowo produkty Q-DAS do analiz statystycznych. Zamawiając przyrządy pomiarowe i systemy SPC wymagają przygotowywania danych w formacie transferowym Q-DAS ASCII. Taka tendencja widoczna jest także i w Polsce.

Firma powstała w roku 1989 niedaleko Heidelbergu w Niemczech i od tego czasu dynamicznie rozwija się. Założycielami byli Edgar Dietrich i Alfred Schulze, którzy do dzisiaj kierują  firmą. W roku 2000 przeniosła się i Birkenau do Weinheim, gdzie wybudowana została jej nowa siedziba. W bez mała wszystkich krajach uprzemysłowionych powstały także firmy-córki lub firmy partnerskie, do których zalicza się Notika System w Polsce. W ten sposób klienci systemu obsługiwani są każdorazowo w języku danego kraju.

Alfred Schulze, jeden z założycieli firmy 

Podporą firmy stała się praktyczna literatura z zakresu statystki w zakładach produkcyjnych oraz szkolenia użytkowników.

Rokrocznie na jesieni organizowane są międzynarodowe spotkania użytkowników z udziałem do 1.000 gości.

Adres i kontakt z firmą:

   Aktualne terminy firmy Q-DAS w Niemczech

Q-DAS GmbH 
Eisleber Str. 2 
D-69469 Weinheim

Telefon:
FAX:
E-Mail:

++49 (06201) 3941-0 
++49 (06201) 3941-24
q-das@q-das.de  

 

Internet www.q-das.de

 

Ochrona danych osobowych

                

Notika System ul Drawska 23/14 02-202 Warszawa Tel. 022-8245328, Fax 022-6590692  
NIP 526-105-08-15  Regon 011278416   Kodowanie stron ISO 8859-2
Copyright © Notika System 2002  Ostatnia zmiana 21-07-2002