Kim jesteśmy

 

Firmy Notika System powstała w roku 1998 i zajmuje się metodami statystycznymi w kontroli jakości. Firmy jest samodzielnym przedstawicielem i partnerem handlowym niemieckiej firmy Q-DAS GmbH, autora systemu oprogramowania statystycznego qs-STAT.

Notika System samodzielnie przygotowuje polskie wersje oprogramowania i prowadzi ich dystrybucję w Polsce. Ważnym elementem działalności jest też wdrażanie systemów u Klientów i prowadzenie działalności szkoleniowej.

Nasz adres:

Notika System

02-117 Warszawa

ul Racławicka 154/12

Telefon 022-8245328     Poczta notika@notika.pl

Przedstawiamy się

Zbigniew Wojtas
Jestem osobą odpowiedzialną za tłumaczenie systemu, wdrożenia u klientów i szkolenia związane z systemem qs-STAT. W tych sprawach proszę się do mnie zwracać w Polsce lub w Niemczech:

Mój adres Z.Wojtas@t-online.de lub wojtas@notika.pl

Telefon w Niemczech 07052-933397

Co chcemy osiągnąć

Statystyka jest sprawą trudną i wymagającą długich i żmudnych studiów. Naszym celem jest zdjęcie z użytkowników ciężaru zbędnych teoretycznych studiów tak, aby mogli się skoncentrować na swoich zadaniach produkcyjnych. Z uzyskiwanych danych pomiarowych powinni szybko uzyskać ogólny obraz sytuacji i na bazie wyników statystycznych podjąć odpowiednie decyzje korygujące procesy produkcyjne.

Nasze ukierunkowanie jest zdecydowanie praktyczne i w ten sposób zdecydowanie różne od nastawienia innych polskich firm działających w tej dziedzinie, dla których najważniejsze jest teoretyczne zrozumienie statystyki, a praktyka nie odgrywa już takiej roli.

                

Notika System ul Drawska 23/14 02-202 Warszawa Tel. 022-8245328, Fax 022-6590692  
NIP 526-105-08-15  Regon 011278416   Kodowanie stron ISO 8859-2
Copyright © Notika System 2002  Ostatnia zmiana 21-07-2002