Analiza procesu produkcji

Celem modułu jest ocena aktualnej sytuacji i nadzór procesu produkcji. Graficzne narzędzia analityczne, omówione przy module zdolności maszyn, rozszerzone są tu o karty kontrolne, sieci CHI² oraz rozkłady średnich i wariancji. Testy statystyczne to test F Snedecora, test t Studenta, Bartletta i rozszerzony test  Shapiro-Wilka. Wykresy przeglądowe to Diagram Pareto, Wskaźniki zdolności i Korelacje.

Diagram Pareto częstości zdarzeń (niezgodności i wad wyrobów):

Karty kontrolne

System daje możliwość prowadzenia całego szeregu kart kontrolnych dla położenia i rozrzutu parametrów wyrobu, które można w dowolny sposób zestawiać parami ze sobą.

Typy kart kontrolnych:

bulletKarty Shewharta
bulletKarty Shewharta o rozszerzonych granicach
bulletKarty Shewharta o ruchomych wskaźnikach
bulletKarty Pearsona dla procesów o rozkładach różnych od normalnego
bulletKarty odbioru

Granice interwencji (granice kontrolne) wyznaczać można dla karty średniej, mediany i karty pomiarów, a także dla różnego rodzaju wskaźników szacujących położenie i rozrzut procesu przy różnych prawdopodobieństwach nieinterwencji. Najczęściej używane karty rozrzutu to karta odchylenia standardowego i karta rozstępów.

Karta średniej i odchylenia standardowego (Karta x(śr)/s)

Stabilność procesu

Ocena stabilności zależy od typu procesu i przebiega inaczej dla procesów o stałych i zmiennych w czasie średnich. Używa się do nich kart Shewarta zwykłych i o rozszerzonych granicach. Przedział wahania średniej ustalany jest metodą analizy wariancji.

W przypadku wyboru liczności próby losowej n=1 system automatycznie używa kart o ruchomych wskaźnikach. Każdej próbie przyporządkować można numer szarży.

Charakterystyki operacyjne kart pozwalają na ocenę ich wrażliwości zależnie od liczności prób losowych.

Wskaźniki zdolności wyliczane są dopiero po wyborze karty kontrolnej i w odniesieniu do procesu. Rodzaj wyliczanego wskaźnika Pp, Ppk albo Cp, Cpk zależy od ustawień systemu.

Wykresy przeglądowe wskaźników pozwalają na szybką ocenę wyników:

Tabele wyników numerycznych umożliwiają wykonywanie analiz długoterminowych:

Do celów dokumentacyjnych drukowane są standardowe formularze wyników.