Analiza systemów i procesów pomiarowych

Rzeczą absolutnie podstawową dla poprawnej analizy procesu jest posiadanie przydatnych do tego celu urządzeń pomiarowych. Szereg dużych firm posiada własne wytyczne jak oceniać systemy pomiarowe. dostawcy przyrządów zobowiązywani są do spełnienia tych wytycznych.

System realizuje wytyczne firm General Motors,  Ford, Bosch oraz wymagania QS-9000. Istnieje też możliwość kształtowania własnych indywidualnych procedur kontrolnych.

Strumień wartości spełnia ważną rolę przy ocenie rozdzielczości przyrządu pomiarowego.

Procedury kontrolne służyć mogą ocenie wybranego przyrządu lub ocenie całego procesu pomiarowego. Do tego celu służy szereg metod obliczeniowych i wskaźników odnoszących się do rozrzutu procesu lub tolerancji mierzonej cechy. Ocena procedur pomiarowych zawiera dokładność, powtarzalność i odtwarzalność pomiarów. Wyliczane wskaźniki to Cg i Cgk oraz procentowa szerokość rozrzutu. Wyniki przedstawiane są na wykresach i w tabelach przeglądowych.

Porównanie wyników dwu operatorów

Rozrzut całkowity procesu pomiarowego

Ocenie całkowitego rozrzutu systemu pomiarowego z uwzględnieniem wpływu operatora służą wskaźniki statystyczne Odtwarzalność i Powtarzalność (Metoda R&R) oraz rozrzut całkowity. System pozwala na konfigurację liczby badanych wyrobów, liczby operatorów i powtórzeń pomiarów oraz wybór metody obliczeniowej. Możliwa jest też analiza automatycznych systemów pomiarowych bez wpływu użytkownika na pomiary.

wpe9.gif (10121 bytes)

Tabela przeglądowa wyników analizy

(Proszę kliknąć wykres by zobaczyć jego powiększenie)