Moduł badania modeli produkcyjnych

 Moduł badania modeli produkcyjnych służy dokumentacji wyników produkcji wstępnej przed rozpoczęciem produkcji seryjnej. Program odciąża użytkownika od pracy przy wypełnianiu i zarządzaniu sprawozdaniami z badań modeli produkcyjnych. Mimo, że formularze wielu firm nieco się między sobą różnią, ale jedynie kształtem formularzy a nie polami danych. Moduł realizuje formularze norm podanych w broszurze VDA-2 oraz spełnia wymagania QS-9000. Formularze dostępne są w wielu językach. Zarządzanie wersjami umożliwia przyporządkowanie wielu sprawozdań jednej serii kontrolnej albo zerowej.

Przy wprowadzaniu danych użytkownik może bezpośrednio śledzić wpływ tego na wygląd formularza.

Zarządzanie katalogami referencyjnymi

W katalogach referencyjnych zawarte są ciągle powtarzające się dane, które nie muszą być od nowa wprowadzane wraz z każdym sprawozdaniem. Dane z katalogów wprowadzane są bezpośrednio do pól formularza.

Katalogi mają kształt menu programowych. Istnieją następujące katalogi: Klientów, Wykonawców, Przyczyn wzorcowania, Środków kontrolnych i jednostek.

Parametry i plany sprawozdań

W tej części rejestrowane są parametry sprawozdań. Są to z reguły dane wyświetlane w formularzach sprawozdań. Dzięki bieżącej numeracji istnieje możliwość zarządzania wersjami sprawozdania.

Nowe sprawozdanie można utworzyć kopiując i modyfikując stare.

Parametry cech kontrolnych

Przy rejestracji parametrów cech kontrolnych należy odpowiednio oznaczyć cechy wymagające obowiązku dokumentacji. Określić też można, czy dla danej cechy w sprawozdaniu podawane są wartości pomiarowe, czy tylko wartości minimalne i maksymalne.

System zarządza zarówno cechami ilościowymi (pomiarowymi) jak i atrybutywnymi (alternatywnymi)

Wartości pomiarowe

Rejestracja wyników odnieść może się do gniazd produkcyjnych. W przyszłości rejestrowane będą także operator, numer szarży i inne dane dodatkowe. Dane zapisywane będą w bazie a analizy wykonywane w qs-STAT. Przewidziana jest też wymiana danych z innymi programami, np. Excel.

Formularze

Wyniki drukowane są na zwykłym papierze. Standardowym formularzem wyników jest formularz VDA-2. Jest on akceptowany przez większość producentów. Istnieje też możliwość zainstalowania i druku innych sprawozdań. Przed wydrukiem można obejrzeć przybliżony wygląd sprawozdania.