Millennium nowości

Najważniejsze różnice między Millennium i 3.2

Millennium nie rozróżnia między wykresami, rysunkami i tekstem. Każda maska daje się indywidualnie konfigurować. Użytkownik, który melduje się pod swoim nazwiskiem, otrzymuje automatycznie swoją indywidualną wersję programu. Konfiguracja zapisana jest w bazie danych i zabezpieczona przed zmianami. Zawartość masek zachować można w formacie JPG i w ten sposób "udostępnić" w internecie.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

Rośnie konieczność łatwego, bez pracy użytkownika, wyszukiwania z masy zebranych informacji tzw. przypadków problemowych. qs-STAT Millennium daje taką możliwość. Firma konfiguruje system odpowiednio do potrzeb. Z tej masy konfiguracyjnej użytkownik wybiera tylko typ i czas druku sprawozdania. Resztę pracy wykonuje system.

Struktura systemu

Wszystkie programy mają teraz jedno jądro, tzw. Serwer Statystyczny Q-DAS. Obsługuje on tak qs-STAT jak i procellę, procellę monitoring czy EMPB. Serwer komunikuje także z obcymi programami poprzez interfejs COM/DCOM. Różnice leżą tylko w sposobie używania funkcji: online, czy offline.

Kiedy dla przykładu chcemy wyświetlić na ekranie wykres pomiarów, serwer przeprowadza w tle pełną analizę statystyczną. Jednak tylko kilka z wyników wyświetlanych jest online na ekranie 

Druk formularzy

Wydruki traktowane są podobnie jak wykresy. Rozwiązany jest problem zbyt cienkich linii. Dostępność fontów jest bez znaczenia. Specjalny program o nazwie Formular designer umożliwia budowę własnych formularzy bez użycia edytora skryptów. Takie formularze zmieniają też automatycznie język.

Zmiany w analizach statystycznych

Analizy są bardziej precyzyjne. Wprowadzono dodatkowe testy statystyczne i poprawiono logikę decyzyjną. Dzięki temu qs-STAT spełnia wymagania normy DIN 33519 "Wskaźniki jakości", która aktualnie dyskutowana jest też na poziomie międzynarodowym.

Zabezpieczenia strategii analitycznych

Pokazane w programie strategie analityczne wybranych koncernów nie mogą być już modyfikowane., a tylko kopiowane i zapisywane pod własną nazwą.

Formaty danych

Dwie zmiany. Uwzględniony został standard Windows ADO/OLE a z drugiej strony struktura danych jest bardziej elastyczna. Dzięki temu system nie jest związany z wybraną bazą danych.

Uelastycznienie struktury było konieczne ze względu na dwa przeciwstawne wymagania: Z jednej strony mamy do czynienia z wieloma cechami dla których istnieje tylko po kilka lub po jednej wartości pomiarowej, np. współrzędnościowe maszyny pomiarowe, a z drugiej strony mamy kontrole 100%, gdzie w ciągu krótkiego czasu napływa masa pomiarów dla niewielkiej liczby cech. Dla obu przypadków uzyskać można teraz wystarczającą przepustowość.

Analizy dla cech zliczalnych (alternatywnych)

Program nie rozróżnia wewnętrznie między typami cech. Użytkownik może je dowolnie mieszać. Rodzaj cechy widoczny jest w liście cech. Cechy można przy tym łączyć w grupy i organizować hierarchicznie.

Wyświetlanie wyników

W starszych wersjach informacje dodatkowe ograniczały się do kilku pól. Teraz z każdym wykresem związane jest 4 wyświetlane indywidualnie obszary: na lewo od wykresu tzw. lista cech, a po prawej stronie wyniki numeryczne. Powyżej i poniżej znajdować się mogą dane opisowe jak nazwy cech.