Niezawodność

Celem tego modułu jest uzyskanie obrazu przebiegu uszkodzeń wyrobu w czasie. Rozróżnia się przy tym uszkodzenia wczesne, przypadkowe i związane ze zużyciem wyrobu. Analiza statystyczna polega na znalezieniu modelu rozkładu uzyskiwanych wyników, w pierwszym rzędzie kształtu rozkładu Weibulla. Przypadkiem szczególnym rozkładu Weibulla jest rozkład exponencjalny.

Sieć Weibulla dla dwu cech (proszę kliknąć obrazek)

Wyznaczany jest przy tym szereg wskaźników statystycznych oraz parametry rozkładu Weibulla: charakterystyczny czas życia, parametry kształtu rozkładu i czas życia przy 10% uszkodzeń. Niektóre wskaźniki mogą zależeć od wybranego przedziału ufności. Wyznaczany jest też przebieg czasowy prawdopodobieństwa uszkodzenia dla wybranego parametru. Czas między uszkodzeniami podawany jest przez użytkownika albo wyznaczany przez system.

Możliwe procedury analityczne oszacowania parametrów rozkładu Weibulla:

bulletMaximum Likelihood
bulletDIN (Projekt normy)
bulletSieć regresji

 

Rozkład wyników dla dwu cech.

Uzyskane z cezurowanych prób dla wyrobów bez uszkodzeń informacje analizowane są metodą rozstępów mediany. Przypadkiem szczególnym tej metody jest tzw. test sudden death (nagła śmierć). Na wykresie strumienia wartości parametry cech wyrobów bez uszkodzeń są odpowiednio zaznaczane.