Opcje systemu

Uzupełnieniem i rozszerzeniem systemu qs-STAT i procella. Każdą z opcji nabyć można osobno. System rozszerzany i może być w dowolnym czasie i "rosnąć" razem z potrzebami zakładu. Od pojedynczych stanowisk do sieci komputerowej i od ręcznej rejestracji i zapisu w plikach do automatycznej rejestracji w bazie. Poszczególne elementy instalacji wykorzystywać mogą różne opcje. Niema potrzeby centralnego zarządzania systemem.

Oto opcje: Języki, Baza Danych, Reporting System, Designer formularzy, Interfejs SAP, Konwertor.

Automatyczna rejestracja danych online

Lista systemów pomiarowych aktualnie dostępnych w wersji online systemu:

 

Baza PC Labo

BIZERBA GE 3001-23

Bobe M-BOX

Bobe M-BOX (MUX rozkazy)

Bobe S-BOX

Bobe C-BOX

Bobe C-BOX (MUX rozkazy)

Böhm Federwaage

Bombardier ROTAX

Brecht Euromux

Cadar

Fischer QS-950-6

Fischerscope

FlexPort Multiplexer

Fluck EA 8000

Fluke PM 6304

GagePort NT2104

GENESIS MGI

Heidenhain ND 281

Helios Helio-Pan

Helios Suwmiarka

HSM IFMM30

IBGROBOTICS

IBR MC4 (MUX50 rozkazy)

IBR MCx

ISOSCOPE MP30

Jenoptik LCC Kamera

LECO TESTOR 2000

Mahr Przyrzłądy ręczne

Mahr Konturomierz C4P

Mahr M1

Mahr M2

Mahr MILLITAST 1085

Mahr Militron

Mahr Millitron 1260

Mahr Millitron 1260 Offline

Mahr S3P

Marposs Quick Read

MAV KMS Prüftechnik

Mecmesin AFG 250 pomiar sił

MESAS Infra Mess

Mesas Interfejs do przyrządów

Metronics GC 200

Mettler PG3001 – S Balance

Millitast 1085

Mitutoyo DMX 1

Mitutoyo DMX 2

Mitutoyo DMX 3

Mitutoyo DMX 8

Mitutoyo DMX 16

Mitutoyo MUX 10

Mitutoyo MUX 50

Ohaus Adventurer AV-4100 Balance

Preisser DIGI-MET 1.0

Pulcom V

Sartorius BP 2100

Sartorius FB34EDE-P

Sartorius U4100 (MP8-4)

Schmitt LM 10 Laser

Solartron System

Sony LH 20

Steinwald Box (stat. + dyn.Messung)

Sylvac D104-PC

TESA DigitCal

Tesa BPI

Tesa capa m system

Tesa Digico 11

Tesa Digit Cal

Tesa Micromaster

Tesa Opto RS 232

Tesa TT 20

Tesa TTD 20

UNIFLEX

ZBV-KZL

Zumbach

 

Często istnieją jednak problemy z konfiguracją. W takim przypadku przyrząd może zostać przysłany do nas. Standardowa konfiguracja przyrządu kosztuje 160 Euro plus koszty przesyłki.

 

Wersje językowe

System dostępny jest aktualnie w następujących językach:

Brazylijski-portugalski, duński, niemiecki, angielski. francuski, holenderski, włoski, polski, portugalski, szwedzki, słoweński, hiszpański, czeski i węgierski. System dostępny jest też w języku chińskim.

Podręcznik systemu qs-STAT dostępny jest w większości tych języków. Wersja 3.2 wymaga komputera w danym języku by móc uzyskać pełny zestaw znaków. Millennium używa unicode i niema tych ograniczeń.

System otwierany jest w wybranym języku standardowym. Cechą szczególną qs-STAT jest możliwość zmiany języka podczas pracy programu. W ten sposób możliwy jest druk sprawozdań w innym języku niż język analizy.

Baza danych / Selekcja danych z bazy

qs-STAT zapisuje dane planów kontroli i pomiary w plikach lub opcjonalnie w bazie danych. System posiada interfejsy do bazy MS-Access, Oracle, Informix i SQL7. Dzięki interfejsowi ODBC możliwy jest też dostęp do innych baz.

 

Struktura bazy jest skomplikowana i nie powinna być zmieniana przez użytkownika. Q-DAS dostarcza skryptu umożliwiającego automatyczne generowanie baz. Struktura pól związana jest z formatem danych jakościowych, zapisywane muszą być dane planów kontroli, a razem z pomiarami rejestrowane są dane dodatkowe, np. czas.

Bazy danych wymaga też administracja prawa dostępu użytkowników do systemu, np. prawa odczytu, zapisu danych, prawo do zakładania planów kontroli i strategii analitycznych.

 

Użycie bazy danych pozwala na selekcję i analizy tak krótko- jak i długookresowe danych według wybranych kryteriów jak maszyny, dostawcy, wyroby, szarże i inne. W przypadku danych w plikach takie analizy nie są możliwe. Baza stanowi podstawę systemu informacji jakościowej.

Możliwości bazy danych

bulletCentralna rejestracja planów kontroli i danych pomiarowych
bulletOptymalizacja procesów dzięki ukierunkowanym analizom
bulletUproszczenie administrowania danych (Backup)
bulletMożliwość analiz dużej ilości danych
bulletIndywidualne zestawianie kryteriów selekcji
bulletGraficzne narzędzie definicji kompleksowych kryteriów selekcji danych

Baza danych / Upload danych do bazy

Dane zapisane być muszą w bazie w odpowiednim formacie możliwie natychmiast i bez względu na obciążenie sieci. Jest to ważne szczególnie w przypadku automatycznych systemów pomiarowych o dużej przepustowości. Często niema takiej możliwości.

 

Q-DAS dostarcza gotowego programu programu Upload do zapisu danych w bazie. procella i qs-STAT zapisują dane do plików lokalnego komputera a program Upload kopiuje je równolegle do bazy w miarę wolnego czasu. Niema problemu z przeciążeniem sieci. Dane nie giną po drodze.

 

Reporting system

Celem generatora raportów jest automatyczny druk sprawozdań według zadanych schematów. System taki stosują duże firmy (Ford. GM), które byłyby zarzucone pojedynczymi sprawozdaniami. Nadzór jakości chce wiedzieć tylko, czy procesy przebiegają prawidłowo i być alarmowany w przypadku wystąpienia problemów. Takie sprawozdania drukowane być mogą tylko co jakiś czas, np. raz dziennie albo na życzenie. Celem programu jest dokumentacja i identyfikacja "problemowych" procesów..

 

Designer formularzy (millennium)

Możliwość kształtowania formularzy w wersji 3.2 jest ograniczona. Można wymieniać grafiki czy zmieniać wygląd tabeli. Pełny dostęp do formularzy wymaga poznania języka skryptu i edytora tekstu. Język opisany jest podręczniku Formaty danych.

 

Millennium posiada graficzny edytor formularzy wykorzystujący bazę tekstów elementów graficznych systemu, wyniki analiz i grafiki przygotowywane przez qs-STAT. Wstawić można też własne grafiki i teksty. Do formularzy wstawić Takie postępowaniu umożliwia druk sprawozdań w dowolnym języku systemu i standardowy wygląd wykresów. Indywidualne formularze zwiększają efektywność oceny sytuacji.

Cechy charakterystyczne: wielostronicowe sprawozdania, grupowanie elementów w  sekcje

 

Interfejs do systemu SAP/R3-QM Release 3.0/4.0

SAP Moduł R3/QM posiada od Release 4.0 zrealizowany łącznie z Q-DAS otwarty interfejs (SDI) do analiz statystycznych.

Interfejs posiada następujące funkcje:

bulletDowolna selekcja wyników (np. przedział czasu, surowiec, stanowisko czy cecha kontrolna)
bulletAutomatyczna selekcja według zasad klienta
bulletKomunikacja między R/3 i qs-STAT bez interwencji użytkownika
bulletAutomatyczny start qs-STAT
bulletAnaliza procesu dla uzyskanych danych zgodnie z przyjętą strategią w qs-STAT.
bulletPrzekazanie uzyskanych wskaźników i polecanych modeli rozkładu z qs-STAT do R/3. System SAP określa wyniki analizy  (nie należy to do standardu SAP Release 4.0)
bulletSystem R/3 zapisuje wyniki w SAP, gdzie robione są analizy zakładowe.

Jednocześnie  qs-STAT może być używany indywidualnie. Automatyczne analizy statystyczne i kontrola procesu możliwe są w SAP a szczegółowe analizy procesów krytycznych wykonuje qs-STAT.

 

Konwertor formatów zapisu danych

Przyrządy pomiarowe, szczególnie WMP, zapisują dane w najróżniejszych formatach. W przypadku niemożności automatycznego transferu danych do formatu Q-DAS ASCII konieczne jest użycie programu tłumaczącego, konwertera danych. Konwertor Q-DAS przetwarza dane systemów:

Zeiss UMESS, DEA Chorus, DEA WIN Tutor, Metrologic II, Zwick.

Możliwa jest też konwersja innych typów danych.

W millennium konwerter zastąpiony zostanie przez program Qualityexplorer.

 

                

Notika System ul Drawska 23/14 02-202 Warszawa Tel. 022-8245328, Fax 022-6590692  
NIP 526-105-08-15  Regon 011278416   Kodowanie stron ISO 8859-2
Copyright © Notika System 2002  Ostatnia zmiana 21-07-2002