procella monitoring

Program przeznaczony jest do nadzorowania jakościowego linii produkcyjnych z centralnego stanowiska kontrolnego. Nie służy i nie posiada możliwości rejestracji danych, które rejestrowane są automatycznie przez szereg stacji pomiarowych. Obok zapisu danych w pliku czy bazie danych, ich kopie przesyłane są po aktywizacji monitorowania do specjalnego folderu, skąd cyklicznie  pobierane są, przygotowywane i prezentowane na centralnym monitorze. W przypadku złożonych procesów produkcyjnych jest to najlepsza metoda prezentacji potrzebnych danych online z uwzględnieniem ich ważności w skondensowany i łatwo zrozumiały sposób. Nadzór procesu ma możliwość kontroli rozwoju procesu produkcji i szybkiego reagowania.

Przykład maski programowej. Czerwony tekst na dole oznacza, że aktywny jest serwer procelli monitoring