procella SPC

Obok funkcji standardowych procelli online program procella SPC ma możliwość wykonywania pełnej analizy statystycznej rejestrowanych danych pomiarowych zgodnie ze zdefiniowaną w qs-STAT strategią analityczną. Druk sprawozdań jest analogiczny jak i w qs-STAT. Do założenia planu kontroli wystarczy posiadanie wersji ograniczonej qs-STAT z możliwością zapisu danych na dysku (demo).

W ten sposób program spełnia następujące wymagania rynku:

Statystycznie bezsensowne jest wyliczanie wskaźnika zdolności po po każdym odczycie pomiaru czy próbie losowej. Prowadzi to tylko do zamieszania. Zwykle wskaźniki zdolności wyliczane są w analizie wstępnej (tymczasowa zdolność procesu) w qs-STAT i przekazywane do procelli, gdzie wyświetlane są jako tzw. wielkości stałe. Użytkownik chce znać aktualny stan procesu tylko dla określonych momentów czasu, np. na koniec zmiany czy zlecenia. To zadanie spełnia procella SPC bez odwoływania się każdorazowo do qs-STAT.

Wersje językowe, możliwości konfiguracji i sposoby rejestracji danych są pozostają bez zmian.