procella standard (Ręczna rejestracja danych)

Ten program przeznaczony jest do nadzoru procesu i prowadzenia kart kontrolnych wszędzie tam, gdzie ilość rejestrowanych danych jest niewielka a realizacja automatycznej rejestracji nie jest ekonomicznie opłacalna. Cechą charakterystyczną jest przy tym niska cena programu. Interfejs automatycznej rejestracji pozostaje wyłączony. Inne funkcje programu są aktywne.

Ekran programu aktualizowany jest online z każdym pomiarem lub próbą losową. Możliwe do wyświetlania wykresy to:

bulletKarta kontrolna dla  n (n=5...) prób losowych
bulletFormularz karty kontrolnej (KKJ)
bulletRozkład pomiarów
bulletWykres słupkowy
bulletHistogram
bulletSieć prawdopodobieństwa

Program wyświetlać może wykresy dla wiele cech jednocześnie, np. w formie kart kontrolnych. Ich liczba ograniczona jest tylko przez rozdzielczość monitora. W takiej sytuacji stabilność kart położenia i rozrzutu zaznaczana jest tylko przez odpowiedni kolor (zielony, żółty, czerwony), co pozwala na zobrazowanie nawet do 100 cech jednocześnie spełniając rolę stanowiska kontrolnego. Program melduje wystąpienie wydarzeń szczególnych.

Kiedy brak jest analizy wstępnej z qs-STAT, plan kontroli wprowadzić można ręcznie. Wyświetlany jest tylko rozkład pomiarów. Po wczytaniu danych z qs-STAT program wyświetla wybraną kartę kontrolną i rozpoczyna kontrolowany nadzór procesu produkcji.

Maska rejestracji danych w procelli

Naruszenia stabilności jak run (ciąg powyżej lub poniżej średniej), trend czy middle third (tercja środkowa), przekroczenie granic interwencji albo tolerancji sygnalizowane jest odpowiednimi kolorowymi symbolami dla łatwiejszego rozpoznania. Dodatkowo można przy tym wyświetlać histogram czy sieć prawdopodobieństwa dla ostatnich kilku prób losowych. Stąd łatwo jest rozpoznać bieżące zmiany procesu i podjąć środki korygujące.

Uwaga: procella nie daje możliwości oglądania wszystkich zebranych pomiarów.

Wykres słupkowy ze schematycznym obrazem wyrobu i punktów pomiarowych

Maski planów kontroli są identyczne jak w qs-STAT. Użytkownik musi posiadać jednak prawo dostępu do nich. Konfiguracja procelli pozwala też na zablokowanie wszystkich menu i masek programowych tak, że użytkownik ma dostęp tylko do rejestracji i potrzebnych mu grafik. Nie jest przy tym potrzebne używanie myszy komputera. Takie postępowanie znacznie ułatwia operowanie programem na stanowisku produkcyjnym.