Szkolenia i konsultacje

Szkolenia i konsultacje stanowią w Polce ważny punkt w działalności każdej firmy oferującej skomplikowane oprogramowanie. Należymy i my do nich.

W praktyce okazało się, że najlepszym sposobem przeprowadzania szkoleń są odwiedziny u Państwa w zakładzie. Terminy takich szkoleń i sposób ich przeprowadzania ustalane są indywidualnie.

Cechy naszych szkoleń:

1 Nie są Państwo wyłączeni całkowicie z procesu produkcji i mają możliwość interweniowania w razie potrzeby.

2. Liczba osób biorących udział w szkoleniu jest dowolna. Cena szkolenia nie zależy od ich liczby a tylko od czasu trwania. Liczba uczestników nie powinna jednak przekraczać 12 osób ze względu na to, że trudne problemy nie będą mogły być omawiane indywidualnie.

3. Koszt szkoleń jest z góry ustalony.

Nasze wymagania:

Sala szkoleniowa z zainstalowanymi komputerami. Najlepiej jeżeli każdy uczestnik szkolenia ma własny komputer do dyspozycji. Więcej niż 2 osoby przy komputerze czanią szkolenie bezwartościowym.

                

Notika System ul Drawska 23/14 02-202 Warszawa Tel. 022-8245328, Fax 022-6590692  
NIP 526-105-08-15  Regon 011278416   Kodowanie stron ISO 8859-2
Copyright © Notika System 2002  Ostatnia zmiana 21-07-2002