Pytania użytkowników procelli

 

Pytanie:

Co zrobić by kablem przekazywać dane automatycznie do procelli?

Odpowiedź:

Program procella online podłączyć można do systemu pomiarowego przez interfejs RA-232 (V.24). Wszyscy producenci elektronicznych systemów pomiarowych posiadają takie interfejsy. Podłączyć można w zasadzie każdy taki przyrząd o ile ma on unormowany protokół transferu znaków ASCII. Sprawa jest skomplikowana, kiedy komunikacja używa danych binarnych albo kiedy sterowanie obejmuje skomplikowane i zmienne przebiegi.

Zwykle interfejs przyrządu jest już gotowy i wystarczy wybrać go z menu, W przeciwnym przypadku mając podręcznik producenta sprzętu można próbować stworzyć własny interfejs. Język skryptu konfiguracji interfejsu qs-STAT omówiony jest w podręczniku Formaty danych. Mając opis producenta sprzętu można próbować samemu skonfigurować interfejs w pliku RS232DEF.INI. Nie jest to proste, dlatego najczęściej robimy to sami. Lista gotowych interfejsów znajduje się na stronie Automatyczna rejestracja danych. Małe przyrządy można przesłać do nas. W przypadku dużych systemów przyjeżdżamy na miejsce.

Często pomóc mogą dostawcy systemu, którzy sami potrafią dokonać konfiguracji albo przynajmniej widzą, czy jest to możliwe. Istnieją też firmy, które mają własne rozwiązania dla skomplikowanych systemów, np. systemy sterowania SPS.

Pytanie:

Na stanowisku zainstalowany jest skaner do wczytywania kodu numeru wyrobu. Czy można go wykorzystać w procelli?

Odpowiedź:

W menu Pliki / Selekcja wyrobu wyświetlić można wszystkie wyroby z plików danego folderu i jego podfolderów. Przyciśnięcie prawym przyciskiem myszy górnej krawędzi maski otwiera okno dialogowe wyszukiwania numeru wyrobu. Numer można wczytać ze skanera podłączonego do klawiatury o ile skaner wysyła numer zakończony znakiem CR (Return). Funkcję tę stosować można oczywiście do wszystkich pozostałych pól dialogowych selekcji wyrobu.

Pytanie:

Rejestrujemy ręcznie 15 cech i chcemy dla każdej z nich wyświetlić w masce rejestracji wykres kontrolny. Czy musi to być konfigurowane dla każdej cechy osobno? 

Odpowiedź:

Należy kliknąć najpierw ikonę Wszystkie okna, jedną z 4 zawsze widocznych ikon po lewej stronie, a następnie w karcie ikon Obraz kliknąć ikony Cechy obok siebie i Pokaż wykres kontrolny. Przekreślone ikony wyłączają funkcje wyświetlania.

To samo możliwe jest też dla danych dodatkowych, np. zdarzeń. operatorów, gniazd, itd. i ma służyć ograniczeniu powtarzania tych samych czynności do minimum.

Odwrotnie, ograniczenie wyświetlania tylko do jednej cech osiąga się kliknięciem ikony Aktualne okno.