qs-STAT

qs-STAT jest narzędziem analizy statystycznej, które dostarcza informacji potrzebnych zarządzaniu jakością przy ustawianiu procesu produkcji. Ten otwarty system pracuje na komputerach PC, posiada szereg interfejsów do systemów SPC, CAQ i PPS. Rejestracja danych możliwa jest ręcznie lub automatycznie gdyż system posiada wyjścia do wszystkich ważniejszych rejestratorów pomiarowych i przyrządów WMP (współrzędnościowe maszyny pomiarowe). Prosta budowa interfejsu pomiarowego daje możliwość podłączenia prawie wszystkich systemów pomiarowych na rynku. Jednocześnie większość producentów przyrządów pomiarowych sama dostarcza interfejsu pomiarowego do qs-STAT.

Strategie analiz statystycznych odpowiadają normom DIN, ISO lub QS bądź wytycznym zakładowym międzynarodowych koncernów. W tym celu wystarczy tylko wybrać strategię, np. Audi, DaimlerChrysler, Ford, GM, Fiat, Bosch, itd. - resztę wykonuje qs-STAT automatycznie! 

Nowości programowe wersji Millennium

qs-STAT zawiera następujące moduły analityczne:

Analiza zdolności maszyn 

(AS, Sample analysis)

Analiza systemów pomiarowych    

(GC, Gage capability) 

Analiza procesów produkcji 

  (PC, Process capability)

Niezawodność 

(RB, Reliability)

System wykorzystuje ogólnie uznane metody statystyczne, które wychodzą daleko poza zawarte w  normach QS9000 wymagania firmy Ford i w ten sposób spełniają również przyszłe normy. Jednocześnie system ulega rozwojowi w miarę rozwoju norm i wymagań, a nawet je wyprzedza. Rozwój modułu Niepewności Pomiarów czeka na zakończenie procesu normowania.

Ważne: System qs-STAT przeznaczony jest do praktycznej pracy w zakładzie produkcyjnym a nie do rozważań teoretycznych.  Dużą wagę położono na prostotę obsługi i automatyzację analiz. Korzystanie z niego nie wymaga przygotowania z zakresu statystyki. Daje się stosować na stanowisku produkcyjnym bez większego przygotowania personelu.

Ważnym elementem analiz statystycznych jest graficzna prezentacja wyników. Tutaj system pozostawia niewiele do życzenia. Gotowe formularze sprawozdań nie wymagają żadnych zmian. Każdy moduł systemu zawiera przeglądowe formularze. Istnieje możliwość indywidualnego wyboru wskaźników statystycznych i używanych nazw.

Wersje językowe:  Ważną cechą systemu jest możliwość przełączania języka w czasie pracy programu. W ten sposób rejestracja i analiza danych możliwa jest we własnym języku, a druk sprawozdania w języku klienta. 

Moduły uzupełniające qs-STAT:

Opcje 

bulletAutomatyczna rejestracja danych online
bulletReporting System
bulletBaza danych i selekcja
bulletInterfejs do SAP/R3-QM Release 3.0/4.0
bulletKonwertor formatów danych
bulletFormular designer
bulletWersje językowe systemu

 

                

Notika System ul Drawska 23/14 02-202 Warszawa Tel. 022-8245328, Fax 022-6590692  
NIP 526-105-08-15  Regon 011278416   Kodowanie stron ISO 8859-2
Copyright © Notika System 2002  Ostatnia zmiana 21-07-2002